ETA/ATA BUQUE LINEA AGENCIA TIPO DE CARGA VENC. FORZOSO AUTOS VENC. FORZOSO CONT. CUTOFF ETD/ATD
{{ x.ETAATA }} {{ x.Buque }} {{ x.Linea }} {{ x.Agencia }} {{ x.TipodeCarga }} {{ x.VencForzoso }} {{ x.VencForzosoCont }} {{ x.CUTOFF }} {{ x.ETDATD }}
      FINALIZADO     ACTIVO     REGISTRADO